In bài viết

Đại học Bách khoa Đà Nẵng nhận 3 chứng chỉ của AUN-QA

(Chinhphu.vn) - Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) vừa được Mạng lưới bảo đảm chất lượng các trường đại học khu vực ASEAN (AUN-QA) trao giấy chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA cho 3 chương trình đào tạo gồm: Kiến trúc, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng xông trình giao thông.

25/04/2019 08:26

Ảnh: VGP/Hương Ngọc

Trước đó, Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã có 2 chương trình đào tạo là “Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử -Viễn thông" và "ngành Hệ thống nhúng”được đánh giá và công nhận đạt chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA giai đoạn 2016-2020.

Đại diện AUN-QA cho biết với kết quả này, Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng trở thành một trong số rất ít các trường đại học được Tổ chức này đánh giá và công nhận chất lượng cho 7 chương trình đào tạo trong cùng 1 năm học.

Đại học Bách khoa Đà Nẵng trở thành trường đại học đầu tiên ở khu vực miền Trung trong 3 năm liên tiếp có 12 chương trình đào tạo được đánh giá, công nhận đạt chất lượng theo tiêu chuẩn khu vực ASEAN (QA) và tiêu chuẩn Ủy ban Văn bằng kỹ sư Cộng hòa Pháp, đồng thời cũng là trường đại học đầu tiên đạt chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam và theo tiêu chuẩn HCERES của Cộng hòa Pháp trong 2 năm liên tiếp.

Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hợp tác chính thức với AUN-QA thông qua việc thành lập Văn phòng Tài nguyên bảo đảm chất lượng giáo dục NQS4I (Network of QA Sharing 4 Improvement) trong năm 2018.

Hương Ngọc