In bài viết

Đắk Lắk công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X

(Chinhphu.vn) - Ngày 31/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Nghị quyết 192/ NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử  đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

02/06/2021 08:02
Theo đó, có 75 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk, khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tại 20 đơn vị bầu cử của tỉnh.

Xem danh sách 75 đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk tại đây.