In bài viết

Đắk Lắk giải quyết việc chậm cấp tiền miễn, giảm học phí

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Bá Chuyên, cư trú tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (bachuyen52@...), là thương binh hạng 4/4. Ông Chuyên có 2 con đang theo học đại học và thuộc diện được miễn học phí. Hiện nay, gia đình ông mới được hoàn trả tiền học phí của học kỳ I năm học 2010 - 2011.

10/11/2012 07:56

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Chuyên đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải đáp về nguyên nhân của việc chậm hoàn trả học phí cho gia đình ông.

Về trường hợp ông Chuyên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết, ông Chuyên có 2 người con thuộc diện được hỗ trợ tiền miễn, giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ là Nguyễn Thị Thuỳ, sinh viên trường Đại học Nha Trang và Nguyễn Thị Vân, sinh viên trường Đại học Quy Nhơn.

Năm học 2010 - 2011 và 2011 - 201, ông Chuyên đã nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ea Kar và đến nay, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã chi trả cho gia đình ông với số tiền là 11.600.000 đồng. Riêng năm học 2012 - 2013, gia đình ông chưa nộp hồ sơ miễn, giảm học phí.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện Ea Kar vẫn còn chậm do số lượng học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện khá lớn, cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ít, bên cạnh đó vẫn còn một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chưa được Liên bộ hướng dẫn.

Hiện nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên kịp thời theo quy định.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin, bài liên quan:

Cấp tiền miễn, giảm học phí khi có hồ sơ đề nghị

Về miễn, giảm học phí trong trường sư phạm

Về ngành nghề nặng nhọc, độc hại được giảm học phí

Giảm học phí ngành nghề nặng nhọc, độc hại

Tiếp tục phản ánh việc chậm chi trả miễn, giảm học phí

Phản ánh chậm chi trả tiền miễn, giảm học phí

HSSV thuộc diện miễn, giảm học phí được chậm nộp 3 tháng

Những vướng mắc về miễn, giảm học phí cho HSSV

Quy định chi trả tiền miễn học phí theo tín chỉ

Miễn học phí với sinh viên có hộ khẩu tại xã an toàn khu

Học sinh, sinh viên vùng đặc biệt khó khăn được miễn học phí

Giải đáp HSSV các vướng mắc về miễn, giảm học phí

Việc miễn, giảm học phí với các đối tượng chính sách

Những địa bàn HSSV được miễn, giảm học phí

Bộ GDĐT giải đáp các câu hỏi về miễn, giảm học phí

Sinh viên mồ côi được miễn học phí như thế nào?

Về miễn, giảm học phí đối với sinh viên học theo tín chỉ

Con của người hưởng trợ cấp TNLĐ có được giảm học phí?

Bộ GDĐT giải đáp quy trình miễn, giảm học phí