In bài viết

Đàm phán dự án quản lý ô nhiễm các KCN lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ-Đáy

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đàm phán với Ngân hàng Thế giới (WB) các Hiệp định và các tài liệu pháp lý cho Dự án "Quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp (KCN) thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ-Đáy".

20/09/2012 14:31

Ảnh minh họa

Đoàn đàm phán liên ngành gồm đại diện của các cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Hoài Anh làm Trưởng Đoàn.

Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với tư cách là cơ quan chủ trì đàm phán, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, nghành hữu quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành đàm phán Hiệp định và các tài liệu pháp lý liên quan của dự án; báo cáo Chính phủ về kết quả đàm phán sau khi kết thúc đàm phán.

Được biết, mục tiêu của Dự án quản lý ô nhiễm các KCN thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ-Đáy nhằm tăng cường thiết chế quản lý, kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại các KCN thuộc lưu vực sông Đồng Nai và Nhuệ - Đáy.

Đồng thời, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển khu công nghiệp thuộc 2 lưu vực sông nêu trên đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung.

Phương Hiển