In bài viết

Đàm phán khoản vay chính sách phát triển về biến đổi khí hậu lần 2

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý tiến hành đàm phán với Ngân hàng Thế giới (WB) Hiệp định Tài trợ và các văn kiện pháp lý có liên quan của Chương trình "Khoản vay Chính sách phát triển về biến đổi khí hậu lần thứ 2".

21/09/2012 14:26

Đoàn đàm phán liên ngành gồm đại diện của Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do bà Đoàn Hoài Anh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Trưởng Đoàn đàm phán.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn tất các điều kiện đàm phán trước thời gian đàm phán dự án.

Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cơ quan chủ trì đàm phán của phía Việt Nam, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành đàm phán Hiệp định và các tài liệu pháp lý liên quan của dự án nêu trên, báo cáo Chính phủ về kết quả đàm phán sau khi kết thúc đàm phán.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kết quả đàm phán Khoản vay Chính sách Phát triển về Biến đổi khí hậu - lần thứ nhất (CCDPO1) vay vốn WB.

Phương Hiển