In bài viết

Đang hưởng lương hưu có được trợ cấp xã hội hàng tháng?

(Chinhphu.vn) - Bà Trần Thị Kim Cương (tỉnh Tiền Giang) nghỉ hưu trước tuổi theo diện suy giảm khả năng lao động trên 81%, đang hưởng lương hưu hàng tháng. Hiện bà bị bệnh ung thư, vậy bà có được lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng do bệnh nan y không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

06/06/2022 14:02

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 20/2001/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thì người bị bệnh nan y không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Để được hưởng trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật thì người đề nghị hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật làm hồ sơ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 2/1/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú theo quy định của pháp luật. Nếu được xác định là người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng thì thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 51 Luật người khuyết tật thì người khuyết tật đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng thì không được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. 

Chinhphu.vn