In bài viết

Đang hưởng trợ cấp xã hội có được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19?

(Chinhphu.vn) – Ông Vũ Quốc Việt hỏi, người cao tuổi (tỉnh Ninh Bình) đang được trợ cấp hàng tháng có được hưởng hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng do dịch Covid-19 không?

19/05/2020 10:20

Về vấn đề này, UBND tỉnh Ninh Bình trả lời như sau:

Theo Điều 11 Chương V Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng, trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng 4 năm 2020 được hỗ trợ thêm 500.000đ/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả 1 lần.

Vậy đối tượng là người cao tuổi trên 80 tuổi hiện có tên trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4 đang được trợ cấp mỗi tháng là 270.000đ thuộc đối tượng được hỗ trợ thêm như trên.

Chinhphu.vn