In bài viết

Đăng ký cấp thẻ BHYT tại nơi tạm trú cho trẻ em

(Chinhphu.vn) - Gia đình ông Nguyễn Văn Thuần có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang, nhưng hiện đang tạm trú tại TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Con gái của ông năm nay 2 tuổi, muốn đổi thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh tại nơi tạm trú. Ông Thuần hỏi, ông phải đến đâu để làm thủ tục đổi thẻ BHYT?

24/06/2017 07:02

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 và Khoản 2, Điều 4 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật BHYT, thì UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT cho toàn bộ trẻ em dưới 6 tuổi cư trú trên địa bàn (bao gồm cả thường trú và tạm trú), gửi cơ quan BHXH. Căn cứ danh sách do UBND xã chuyển đến, cơ quan BHXH thực hiện cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Trường hợp gia đình ông có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang, hiện đang tạm trú tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Để làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho trẻ, đề nghị ông liên hệ với UBND xã nơi tạm trú để được hướng dẫn và làm thủ tục đổi thẻ BHYT gửi cơ quan BHXH.

Chinhphu.vn