In bài viết

Đăng ký hộ khẩu cần giấy tờ gì?

(Chinhphu.vn) – Theo quy định tại Thông tư 35/2014/TT-BCA, hồ sơ đăng ký thường trú gồm: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; Bản khai nhân khẩu; Giấy chuyển hộ khẩu; Giấy tờ, tài liệu chứng chỗ ở hợp pháp.

11/04/2019 11:02

Năm 2016, gia đình bà Trương Thị Thanh Minh (TPHCM) mua 1 lô đất, được tách từ 1 thửa đất tại phường Phước Bình, Quận 9. Thửa đất này được tách làm 7 lô. Khi nhận sổ đỏ có ghi tình trạng sở hữu chung (bìa của sổ ghi chủ sở hữu là Võ Văn Thảo, dưới sổ có ghi đồng sở hữu với A,B….).

Sau đó gia đình bà Minh xin giấy phép xây dựng, xin cấp số nhà. Số nhà đã được UBND Quận 9 cấp cho ông Võ Văn Thảo là đại diện.

Nay, gia đình bà Minh muốn làm hộ khẩu tại số nhà trên nhưng Công an Quận 9 yêu cầu 7 người có tên trong sổ đỏ lên ký xác nhận đồng ý cho bà nhập khẩu và đứng tên chủ hộ, yêu cầu 7 người phải cung cấp hộ khẩu photo.

Bà Minh hỏi, Công an Quận 9 hướng dẫn như trên có đúng không? Trường hợp 6 người trong sổ còn lại không đồng ý cho gia đình bà nhập khẩu thì gia đình bà phải làm thế nào để nhập hộ khẩu?

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Tại Khoản 1, 2; Điều 25 Luật Cư trú quy định: Sổ hộ khẩu được cấp cho từng hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú. Trường hợp không có người từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì được cử một người trong hộ làm chủ hộ.

Những người ở chung một chỗ ở hợp pháp và có quan hệ gia đình là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột thì có thể được cấp chung một sổ hộ khẩu.

Nhiều hộ gia đình ở chung một chỗ ở hợp pháp thì mỗi hộ gia đình được cấp một sổ hộ khẩu.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 9/9/2014 của Bộ Công an, hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

- Bản khai nhân khẩu (đối với trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu);

- Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khẩu quy định tại Khoản 2, Điều 28 Luật Cư trú);

- Giấy tờ, tài liệu chứng chỗ ở hợp pháp quy định tại Điều 6 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

Nếu còn vấn đề gì vướng mắc đề nghị bà Trương Thị Thanh Minh tới Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TPHCM để được hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn