In bài viết

Đăng ký kinh doanh nhưng không đăng ký thuế có được hỗ trợ?

(Chinhphu.vn) – Gia đình ông Trần Quốc Hùng (Long An) là hộ kinh doanh cá thể cho thuê ô tô, bị ngừng kinh doanh do dịch nhưng không được hỗ trợ thất nghiệp. Ông Hùng đề nghị cơ quan chức năng xem xét, hỗ trợ hộ kinh doanh của ông.

09/12/2021 09:02

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điều 35 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định:

- Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

- Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

Căn cứ vào điều kiện hỗ trợ cho hộ kinh doanh nêu trên thì hộ ông Trần Quốc Hùng có đăng ký kinh doanh nhưng không đăng ký thuế nên không được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Chinhphu.vn