In bài viết

Đăng ký xe máy điện trong trường hợp không còn giấy tờ

(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, trước mắt, việc đăng ký xe máy điện được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 4/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.

10/09/2015 15:11

Ông Đỗ Văn Hoan kinh doanh xe điện tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Hiện có khách hàng nhờ ông Hoan đăng ký xe điện mua từ năm 2009. Ông Hoan được biết xe máy điện mua từ năm 2009 không có giấy tờ được làm đăng ký đến hết năm 2015 nên ông đã đến Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh hỏi thủ tục thì được thông báo, xe phải có hóa đơn tài chính mới được đăng ký.

Cùng chung vướng mắc này, ngày 10/8, ông Nguyễn Văn Hiền (Thái Nguyên) đến Phòng Đăng ký xe tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên thì được yêu cầu phải có hoá đơn mua hàng và phải nộp lệ phí trước bạ mới được đăng ký xe. Khi sang Chi cục Thuế thị xã Phổ Yên hỏi về phí trước bạ với trường hợp xe máy điện mua đã lâu, không có hoá đơn mua hàng thì ông Hiền được cho biết, trường hợp không có hoá đơn thì không làm được miễn phí trước bạ.

Trong khi đó, theo thông tin trên báo chí, ông Hiền biết đối với trường hợp xe máy điện, xe đạp điện cũ không rõ nguồn gốc xuất xứ, người dân chỉ cần mang xe đến điểm đăng ký, xe sẽ được đăng ký biển số, miễn lệ phí trước bạ và miễn giấy đăng kiểm.

Ông Hoan và ông Hiền đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, trường hợp những xe điện đã mua từ lâu, không còn hoá đơn bán hàng thì làm thế nào để đăng ký được biển số?

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008 thì xe máy điện thuộc loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (xe cơ giới) nên phải thực hiện việc đăng ký, đăng kiểm theo quy định. Bộ Công an cũng đã ban hành các thông tư quy định cụ thể về việc đăng ký xe máy điện.

Tuy nhiên, vì một số nguyên nhân khác nhau, có nhiều trường hợp người dân sử dụng xe máy điện không có chứng từ nguồn gốc, không hóa đơn, không có chứng chỉ chất lượng theo quy định nên chưa thể đăng ký được.

Để tháo gỡ khó khăn cho người dân, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, các Bộ, ngành có liên quan và địa phương đã báo cáo đề xuất với Chính phủ biện pháp xử lý phù hợp, cụ thể:

- Ngày 1/10/2014, Bộ Tài chính có Công văn số 13869/BTC-TCT về việc chính sách lệ phí trước bạ đối với xe máy điện. Ngày 5/11/2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 8802/VPCP-KTTH đã đồng ý miễn thu lệ phí trước bạ đối với xe máy điện đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đến hết ngày 30/6/2015; chủ sở hữu, sử dụng xe máy điện không phải đến cơ quan Thuế để kê khai lệ phí trước bạ mà chỉ đến cơ quan công an làm thủ tục đăng ký xe theo quy định.

- Ngày 12/3/2015, Bộ Giao thông vận tải có Công văn số 2981/BGTVT-VT gửi Thủ tướng Chính phủ để báo cáo và đề xuất phương án xử lý đối với xe mô tô, xe máy điện chưa thực hiện thủ tục đăng ký, đăng kiểm theo quy định; Công văn số 8485/BGTVT-VT ngày 1/7/2015 về việc tổng hợp và làm rõ phương án xử lý đối xe mô tô điện, xe máy điện chưa thực hiện đăng ký. Ngày 3/8/2015, Bộ Công an cũng đã có Công văn số 1614/BCA-C67 về việc phương án xử lý đối với xe máy điện chưa thực hiện thủ tục đăng ký. Hai Bộ (Công an, Giao thông vận tải) đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép: Miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, hóa đơn bán xe, lệ phí đăng ký xe; miễn chứng chỉ chất lượng đến hết ngày 31/12/2015 và gia hạn miễn lệ phí trước bạ đến ngày 31/12/2015.

Hiện tại, Văn phòng Chính phủ đang nghiên cứu, tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành liên quan và ý kiến một số địa phương để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành và địa phương sẽ triển khai thực hiện.

Trước mắt, việc đăng ký xe máy điện được thực hiện theo quy định tại Thông tư  số 15/2014/TT-BCA ngày 4/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.

Chinhphu.vn