In bài viết

Đang mắc bệnh hiểm nghèo, có được nghỉ hưu trước tuổi?

(Chinhphu.vn) – Ông La Ngọc Hùng (Kon Tum) sinh ngày 11/2/1975, đang mắc bệnh hiểm nghèo, đã đóng BHXH được 30 năm. Vậy, ông có được nghỉ hưu trước tuổi không? Điều kiện và thủ tục để được nghỉ hưu trước tuổi như thế nào?

27/03/2023 08:02

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 169, Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ thì kể từ ngày 1/1/2021 tuổi nghỉ hưu đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường sẽ được điều chỉnh theo lộ trình mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 (tại năm 2023 là 60 tuổi 9 tháng) và tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035 (tại năm 2023 là 56 tuổi).

Theo quy định trên về điều kiện nghỉ hưu trước tuổi của người lao động đã có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên như sau:

- Nghỉ hưu thấp hơn không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường tại thời điểm nghỉ hưu khi thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

- Có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm (NNĐHNH) hoặc đặc biệt NNĐHNH thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021);

- Có tổng thời gian làm nghề, công việc NNĐHNH hoặc đặc biệt NNĐHNH và thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021) từ đủ 15 năm trở lên;

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Nghỉ hưu thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Không bị quy định giới hạn về tuổi đời khi đã có đủ 20 năm đóng BHXH và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp;

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt NNĐHNH thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

BHXH Việt Nam cung cấp thông tin về pháp luật BHXH liên quan đến nội dung ông hỏi về việc nghỉ hưu trước tuổi để ông tham khảo và đối chiếu với các điều kiện của bản thân để nắm được. 

Để được giải đáp chi tiết và hướng dẫn chính xác về việc nghỉ hưu trước tuổi đúng quy định hiện hành, đề nghị ông cung cấp hồ sơ cụ thể và liên hệ với cơ quan BHXH nơi cư trú.

Chinhphu.vn