In bài viết

Đang ở nước ngoài có được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân?

(Chinhphu.vn) – Ông Huỳnh Hoàng Tú và bạn gái đều là người Việt Nam, đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, hiện muốn đăng ký kết hôn. Ông Tú đã nhờ bố mẹ đại diện, mang Chứng minh nhân dân ra xã xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nhưng địa phương không đồng ý cấp, với lý do ông đang ở nước ngoài. Vậy, ông Tú cần làm gì để được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân?

05/05/2021 14:02

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch thì người yêu cầu đăng ký hộ tịch được ủy quyền cho người khác thực hiện thay (trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con).

Việc ủy quyền phải lập thành văn bản, được chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

Như vậy, trường hợp ông Huỳnh Hoàng Tú đang ở nước ngoài muốn nhờ cha, mẹ xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì vẫn phải có văn bản ủy quyền theo quy định trên.

Chinhphu.vn