In bài viết

Đảng viên, cán bộ phải là tấm gương thi đua yêu nước

(Chinhphu.vn) - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh điều này khi phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, giai đoạn 2020-2025 tổ chức ngày 16/9.

16/09/2020 17:30

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nhân dân và cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc về thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Báo cáo tại Đại hội, đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cho biết trong 5 năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực theo hướng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa rộng khắp và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2016-2020 đề ra.

Trong giai đoạn 2016-2020, phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong tỉnh đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của Vĩnh Phúc bình quân đạt 7,1%/năm; quy mô nền kinh tế năm 2020 ước đạt 122,68 nghìn tỷ đồng, gấp 1,56 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt 104,68 triệu đồng/năm. 

Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch đúng hướng, ngành công nghiệp tiếp tục giữ vai trò là động lực cho phát triển kinh tế. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố, giữ vững.

Các cấp ủy Đảng đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo cũng như trách nhiệm quản lý của chính quyền, sự tham gia của MTTQ và các đoàn thể trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước như lời Bác Hồ dạy “thiết thực đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc khắp mọi ngành, mọi lĩnh vực”.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định Vĩnh Phúc là tỉnh có vinh dự lớn khi 8 lần được đón Bác Hồ về thăm. Vì thế, để vượt qua khó khăn, tỉnh phải đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước; quán triệt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng thi đua yêu nước và tấm gương thi đua mẫu mực của Bác Hồ.

Thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, đảng viên, cán bộ phải là tấm gương, làm đầu tàu trong phong trào thi đua.

Bên cạnh đó, Vĩnh Phúc cần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy các giá trị văn hóa, nhân tố con người, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo để tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển nhanh, bền vững. Tỉnh thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu xây dựng Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, hiện đại và là một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và của cả nước.

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho cán bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan.

Cũng trong dịp này, 70 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Thanh Phương