In bài viết

Đánh giá tác động của việc nâng cấp bến cảng Cát Lái

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, đánh giá và báo cáo Thủ tướng Chính phủ những tác động, ảnh hưởng của việc nâng cấp bến cảng Cát Lái đối với hoạt động hàng hải.

26/01/2013 16:48

Trong đó, Bộ Giao thông vận tải phải nghiên cứu, đánh giá cả việc đầu tư xây dựng cảng biển, hoạt động bốc, xếp hàng hóa của các doanh nghiệp cảng và an toàn hoạt động hàng hải trên các tuyến luồng tàu biển khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Cái Mép - Thị Vải.

Được biết, ngày 25/12/2012, Bộ Giao thông vận tải có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét việc nâng cấp bến cảng Cát Lái thuộc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn.

Cảng Cát Lái hiện có công suất 3,6 triệu TEU/năm. Theo dự kiến trong thời gian tới, cảng Cát Lái được xây dựng trở thành cảng chủ lực, trọng tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn.

Quốc Hà