In bài viết

Danh mục nghề, công việc nặng nhọc

(Chinhphu.vn) - Công ty CP Dịch vụ bảo vệ an ninh Dầu khí Việt Nam (Bà Rịa - Vũng Tàu) có người lao động làm bảo vệ tuyến ống dẫn khí gas, là công việc nặng nhọc. Công ty hỏi, công việc này được quy định tại văn bản nào?

28/08/2018 07:02

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm ban hành kèm theo Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996 và Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 3/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có hai chức danh nghề, công việc “bảo vệ kho, đường ống xăng dầu” và “trực và xử lý sự cố cháy, nổ các trạm bơm khí và đường ống dẫn khí” được xếp điều kiện lao động loại IV.

Công ty cần đối chiếu tên nghề, công việc và điều kiện lao động của người lao động tại Công ty với tên nghề, công việc và mô tả điều kiện lao động của hai nghề, công việc nêu trên tại Danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành để xác định nghề, công việc tại Công ty có phải nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hay không.

Chinhphu.vn