In bài viết

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam.

04/08/2023 19:11
Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam - Ảnh 1.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

Tại dự thảo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam gồm: Thuốc sử dụng trong nông nghiệp, thuốc trừ mối, thuốc bảo quản lâm sản, thuốc khử trùng kho, thuốc sử dụng cho sân golf, thuốc xử lý hạt giống và thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch.

Trong đó, thuốc sử dụng trong nông nghiệp bao gồm: 712 hoạt chất với 1725 tên thương phẩm thuốc trừ sâu; 683 hoạt chất với 1561 tên thương phẩm thuốc trừ bệnh; 261 hoạt chất với 792 tên thương phẩm thuốc trừ cỏ; 8 hoạt chất với 43 tên thương phẩm thuốc trừ chuột, 60 hoạt chất với 178 tên thương phẩm thuốc điều hoà sinh trưởng; 8 hoạt chất với 8 tên thương phẩm chất dẫn dụ côn trùng; 31 hoạt chất với 152 tên thương phẩm thuốc trừ ốc; 5 hoạt chất với 6 tên thương phẩm chất hỗ trợ (chất trải).

Bên cạnh đó, Danh mục cũng bao gồm 16 hoạt chất với 23 tên thương phẩm thuốc trừ mối; 7 hoạt chất với 8 tên thương phẩm thuốc bảo quản lâm sản; 3 hoạt chất với 9 tên thương phẩm thuốc khử trùng kho.

Thuốc sử dụng cho sân golf được đề xuất bao gồm: 2 hoạt chất với 2 tên thương phẩm thuốc trừ bệnh; 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm thuốc trừ cỏ và 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm thuốc điều hoà sinh trưởng.

Ngoài ra, Danh mục cũng nêu rõ thuốc xử lý hạt giống gồm: 10 hoạt chất với 16 tên thương phẩm thuốc trừ sâu và 13 hoạt chất với 13 tên thương phẩm thuốc trừ bệnh.

Thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch có 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm.

31 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam

Tại dự thảo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề xuất Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam gồm 31 hoạt chất: 23 hoạt chất thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản; 6 hoạt chất thuốc trừ bệnh; 1 hoạt chất thuốc trừ chuột và 1 hoạt chất thuốc trừ cỏ.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn