In bài viết

Danh mục thuốc BHYT đáp ứng nhu cầu điều trị của người bệnh

(Chinhphu.vn) - Cử tri tỉnh Vĩnh Long kiến nghị cơ quan chức năng nghiên cứu đưa ra nhiều mệnh giá BHYT để người dân lựa chọn và không nên tăng giá BHYT liên tục như hiện nay mà chỉ cần tăng phí khám chữa bệnh sẽ phù hợp hơn, đổng thời bổ sung danh mục thuốc khám, chữa bệnh BHYT vì thực tế các danh mục thuốc không đảm bảo điều trị được đối với các loại bệnh nặng, hiểm nghèo.

25/09/2019 09:20

Mức đóng BHYT hiện nay đang áp dụng bằng 4,5% mức lương hoặc mức lương cơ sở

Về vấn đề này, Bộ Y tế xin trả lời cử tri tỉnh Vĩnh Long như sau:

Về ý kiến “không nên tăng giá BHYT liên tục như hiện nay”: Trên thực tế, mức đóng BHYT hiện nay đang áp dụng bằng 4,5% mức lương hoặc mức lương cơ sở. Mức đóng này đã áp dụng từ 10 năm nay và không có thay đổi, mặc dù theo Luật BHYT mức đóng BHYT tối đa bằng 6% mức lương hoặc mức lương cơ sở.

Kiến nghị đưa ra nhiều mệnh giá BHYT: Bộ Y tế xin tiếp thu, nghiên cứu trong quá trình xây dựng Luật bảo hiểm y tế sửa đổi trong thời gian tới. Hiện nay, theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng Khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Bộ Y tế đang phối hợp cùng Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu để thực hiện nội dung: “Đa dạng các gói bảo hiểm y tế. Tăng cường liên kết, hợp tác giữa BHYT xã hội với BHYT thương mại”. Trên thực tế, cũng đã và đang có hàng chục triệu người mua bảo hiểm sức khỏe của các công ty bảo hiểm thương mại để đáp ứng với nhu cần chăm sóc sức khỏe của cá nhân.

Về đề nghị bổ sung thêm danh mục thuốc khám, chữa bệnh BHYT: Danh mục thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT do Bộ Y tế ban hành hiện đang thực hiện theo Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018. Danh mục này bao gồm 1.030 thuốc với đầy đủ các nhóm ung thư, tim mạch, nội tiết, hô hấp… và đủ các loại thuốc từ thuốc điều trị cơ bản, thiết yếu đến thuốc chuyên khoa sâu. Rất nhiều thuốc có chi phí điều trị lớn, vài chục triệu đồng một tháng.

So với Danh mục thuốc ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014, Danh mục thuốc mới (ban hành kèm theo Thông tư 30/2018/TT-BYT) đã bổ sung vào danh mục 111 thuốc, bổ sung dạng dùng 6 thuốc, mở rộng hạng bệnh viện được sử dụng cho 69 thuốc, tăng tỷ lệ 4 thuốc. Danh mục thuốc này đã được đánh giá là đã đáp ứng được nhu cầu điều trị của người bệnh.

Chinhphu.vn