In bài viết

Danh sách 61 đại biểu HĐND tỉnh Hòa Bình

(Chinhphu.vn) - Ngày 27/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hòa Bình đã công bố danh sách 61 người trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

27/05/2016 18:04
Cử tri phường Tân Thịnh, TP. Hòa Bình bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hòa Bình

Danh sách 61 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016- 2020:

Đơn vị bầu cử số 1
1. Quách Tùng Dương
2. Bùi Trọng Đắc
3. Nguyễn Văn Gia 
4. Nguyễn Thị Hoa

Đơn vị bầu cử số 2
1. Phạm Thanh Bình
2. Trần Đăng Ninh
3. Nguyễn Thị Thanh Hảo
4. Đặng Thị Hà

Đơn vị bầu cử số 3

1. Bùi Văn Hành
2. Bùi Văn Đức
3. Vũ Quốc Tam 

Đơn vị bầu cử số 4
1. Nguyễn Thị Cẩm Phương 
2. Hoàng Thanh Mịch
3. Nguyễn Đồng
4. Bùi Văn Sờn

Đơn vị bầu cử số 5
1. Bùi Văn Cửu
2. Hoàng Thị Duyên
3. Bạch Công Luyện

Đơn vị bầu cử số 6
1. Bùi Văn Dùm 
2. Bùi Đức Hinh
3. Quách Đình Thu

Đơn vị bầu cử số 7
1. Hoàng Đức Chính
2. Bùi Văn Dậu
3. Phạm Hồng Tuyến
4. Nguyễn Văn Toàn
5. Đặng Văn Dũng

Đơn vị bầu cử số 8
1. Đinh Công Sứ
2. Quách Thanh Hải
3. Vương Thị Tú Oanh
4. Quách Thế Ngọc
5. Hoàng Văn Tứ

Đơn vị bầu cử số 9
1. Bùi Trung Kiên
2. Trần Ánh Dương
3. Bùi Phương Thảo
4. Bùi Tiến Lực
5. Hoàng Minh Tuấn

Đơn vị bầu cử số 10

1. Quách Tất Liêm
2. Nguyễn Hữu Chương
3. Đinh Quốc Liêm
4. Đinh Văn Hòa
5. Trịnh Văn Minh

Đơn vị bầu cử số 11

1. Hà Công Thẻ
2. Hà Tất Đạt
3. Khà Thị Luận
4. Khà Thị Huệ
5. Khà A Lau

Đơn vị bầu cử số 12
1. Đinh Công Báo
2. Hoàng Văn Đức
3. Xa Đức Thọ
4. Đinh Văn Dực
5. Dương Thị Giang

Đơn vị bầu cử số 13
1. Nguyễn Văn Quang
2. Võ Ngọc Kiên
3. Nguyễn Thị Oanh
4. Bùi Đăng Khoa
5. Trần Văn Tiệp

Đơn vị bầu cử số 14
1. Nguyễn Hữu Thiệp
2. Bùi Văn Khánh
3. Nguyễn Viết Trọng
4. Nguyễn Thu Hà
5. Hoàng Mạnh Cường./.