In bài viết

Danh sách máy tính cầm tay được mang vào phòng thi

(Chinhphu.vn) – Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách các máy tính cầm tay được phép mang vào phòng thi đại học, cao đẳng năm 2012.

30/05/2012 14:18

Ảnh minh họa

Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, các máy tính cầm tay được phép mang vào phòng thi là các máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản (như tính năng ghi chép, ghi số điện thoại) và không có thẻ nhớ cắm thêm vào.

Từ quy định trên, Bộ công bố danh sách cụ thể các máy tính cầm tay thông dụng (làm được các phép tính số học, các phép tính lượng giác và các phép tính siêu việt) đáp ứng yêu cầu cơ bản trên là: Casio FX 95, FX 220, FX 500A, FX 500 MS, FX 500 ES, FX 500VNPlus, FX 570MS, FX 570 ES và FX 570 ES Plus;

VinaCal 500 MS, 570 MS và 570 ES Plus;

Vietnam Calculator VN-500RS; VN 500 ES; VN 570 RS, VN 570 ES;

Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM;

Canon FC 45S, LS153TS, F710, F720 và các máy tính tương đương.

Thùy Trang