In bài viết

Đào tạo cán bộ có phải chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ?

(Chinhphu.vn) – Đơn vị của ông Trương Trần Tuấn Thanh (TPHCM) có kế hoạch cử cán bộ, viên chức tham gia các đào tạo do các đơn vị bên ngoài tổ chức và có nhiều đơn vị khác tham gia. Nguồn kinh phí trích từ dự toán chi không thường xuyên phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện.

18/08/2018 07:02

Ông Thanh hỏi, trường hợp đơn vị ông cử cán bộ, viên chức đi học các lớp đào tạo như trên thì có phải đấu thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm d, Khoản 1, Điều 1 Luật Đấu thầu quy định việc mua sắm sử dụng vốn Nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Theo đó, trường hợp kinh phí cho cán bộ, viên chức đi học, đào tạo từ nguồn chi thường xuyên theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính thì phải thực hiện theo Thông tư này.

Chinhphu.vn