In bài viết

Đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” có được tiền thưởng?

(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Nguyễn Thanh Vinh, hiện nay TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận chưa thực hiện thưởng tiền kèm theo danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” hàng năm do vướng mắc giữa Bằng chứng nhận theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và Giấy công nhận theo Nghị định số
19/11/2020 14:45

Ông Vinh hỏi, khi Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định tặng danh hiệu và cấp giấy công nhận “Khu dân cư văn hóa” hàng năm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP có được hưởng tiền thưởng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 69 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP không? Nếu đã được hưởng tiền thưởng nêu trên thì các khu dân cư này có được tiếp tục khen thưởng đạt danh hiệu 5 năm liên tục không?

Trường hợp hàng năm không được hưởng tiền thưởng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở mà chỉ được Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét tặng Giấy khen “Khu dân cư văn hóa” trong năm 5 liên tục và kèm theo mức tiền thưởng 0,6 lần mức lương cơ sở thì có đúng quy định không ?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Tập thể được tặng danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” hàng năm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ được tặng Bằng chứng nhận và được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 69 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp có đủ 5 năm liên tục đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” thì được xem xét tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện theo quy định tại Nghị định số 122/2018/ND-CP. Điểm d Khoản 2 Điều 66 Nghị định số 93/2017/NĐ-CP quy định: “Trong cùng thời điểm, một đối tượng vừa đạt danh hiệu thi đua vừa đạt hình thức khen thưởng thì được nhận tiền thưởng của danh hiệu thi đua và của hình thức khen thưởng”.

Căn cứ quy định trên, trong cùng một năm tập thể được tặng danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” và được tặng Giấy khen đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” 5 năm liên tục thì được nhận tiền thưởng của danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” và tiền thưởng của Giấy khen.

Chinhphu.vn