In bài viết

Đạt giải Quốc gia năm 2014 được xét tuyển thẳng thế nào?

(Chinhphu.vn) - Thí sinh Kiều Thị Hà My vừa hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia 2015. Năm 2014, thí sinh đạt giải ba học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh học.

18/08/2015 08:02
Theo quy định của trường Đại học Y Hà Nội năm 2014, với giải ba học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh học, thí sinh chỉ cần thi 3 môn Toán học, Hoá học, Sinh học, mỗi môn trên 5 điểm là được tuyển vào ngành Bác sĩ đa khoa.

Tuy nhiên, năm nay, chính sách ưu tiên với trường hợp đạt giải ba học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh học tại trường Đại học Y Hà Nội là được cộng 2 điểm. Thí sinh My hỏi, trường hợp thí sinh sẽ được áp dụng cơ chế ưu tiên của năm 2014 hay 2015?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định về hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với bảo lưu chế độ tuyển thẳng: Thí sinh đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia, nếu chưa tốt nghiệp THPT được bảo lưu để hưởng chế độ tuyển thẳng (hoặc ưu tiên xét tuyển) sau khi tốt nghiệp THPT theo quy định của các trường tại năm thí sinh đoạt giải.

Như vậy, thí sinh Kiều Thị Hà My sẽ được hưởng chế độ ưu tiên tại năm thí sinh đoạt giải.

Chinhphu.vn