In bài viết

Đạt thành tích nào thì được xét nâng ngạch chuyên viên chính?

(Chinhphu.vn) – Ông Phùng Đình Tại là Chánh Văn phòng của một Sở, xếp ngạch chuyên viên, mã 01.003, hệ số lương 4,98 và 12% thâm niên vượt khung. Ông đã công tác trên 41 năm, nhiều lần được các cấp tặng thưởng danh hiệu và khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

02/06/2021 08:02

Năm 2010, ông được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2012, ông được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và 3 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Tháng 1/2021, Sở của ông Tại đã xét đơn và có văn bản gửi Sở Nội vụ đề nghị nâng ngạch cho ông lên chuyên viên chính. Tuy nhiên Sở Nội vụ có văn trả lời là tại thời điểm này là chưa đủ căn cứ pháp lý để thực hiện.

Ông Tại hỏi, trả lời của Sở Nội vụ có đúng không? Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP thì đủ cơ sở pháp lý để áp dụng việc nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính đối với trường hợp ông không hay phải chờ Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ quy định chi tiết về nội dung này?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 3 Điều 30 Nghị định này thì được xét nâng ngạch công chức trong trường hợp có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận.

Theo đó, đối với nâng ngạch từ chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương thì công chức trong thời gian giữ ngạch chuyên viên phải được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba hoặc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương và thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ, ngành, địa phương (việc xét nâng ngạch đối với các trường hợp có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ đã đủ căn cứ pháp lý để thực hiện theo quy định của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP).

Chinhphu.vn