In bài viết

Đất thuê đang hưởng ưu đãi có được phép chuyển nhượng?

(Chinhphu.vn) - Ông Võ Duy Hưng (Kon Tum) hỏi, đất được Nhà nước cho thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn 11 năm ưu đãi để thực hiện dự án đầu tư thì có được chuyển nhượng quyền sử dụng đất không?

26/06/2023 07:02

Ông Hưng tham khảo Điểm c Khoản 4 Điều 174 Luật Đất đai 2013, trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất đai như trường hợp Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm, nhưng không quy định cụ thể là được miễn toàn bộ thời gian thuê hay một thời gian thuê.

Ông Hưng cũng muốn biết, tổ chức kinh tế có được nhận chuyển nhượng đất ở của hộ gia đình, cá nhân mà không phải sử dụng để thực hiện dự án và không có chức năng kinh doanh bất động sản không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 175 của Luật Đất đai thì người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm không có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Như vậy đối với trường hợp được miễn tiền sử dụng đất thì không được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được quy định tại Điều 168 và 169 của Luật Đất đai thì tổ chức kinh tế có thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân thông qua một hợp đồng dân sự hợp pháp trừ trường quy định tại Điều 191 Luật Đất đai.

Chinhphu.vn