In bài viết

Dấu mốc lịch sử của ASEAN

(Chinhphu.vn) – Sáng 22/11, tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, lãnh đạo 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã ký Tuyên bố Kuala Lumpur về việc thành lập Cộng đồng ASEAN 2015 và Tuyên bố Kuala Lumpur về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

22/11/2015 12:50

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các nhà lãnh đạo ASEAN ký Tuyên bố Kuala Lumpur về việc thành lập Cộng đồng ASEAN. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong Tuyên bố Kuala Lumpur về việc thành lập Cộng đồng ASEAN, các nhà lãnh đạo ASEAN tuyên bố chính thức thành lập Cộng đồng ASEAN vào ngày 31/12/2015.

Tuyên bố khẳng định cam kết của các nước thành viên đối với Hiến chương ASEAN, phản ánh mong muốn và ý chí tập thể nhằm chung sống trong một khu vực hòa bình, an ninh và ổn định dài lâu, tăng trưởng kinh tế bền vững, thịnh vượng chung và tiến bộ xã hội.

Tuyên bố khẳng định ghi nhận các nỗ lực và thành tựu quan trọng trong việc thực hiện lộ trình Cộng đồng ASEAN (2009-2015), bao gồm các Kế hoạch tổng thể cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN, cộng đồng kinh tế ASEAN và cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN cũng như Kế hoạch hành động Sáng kiến hội nhập ASEAN (IAI) giai đoạn II và Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN; tin tưởng sự hình thành của Cộng đồng ASEAN tạo ra một dấu mốc trong tiến trình liên kết, đảm bảo hòa bình, an ninh và tự cường dài lâu trong một khu vực hướng ra bên ngoài, với các nền kinh tế năng động, cạnh tranh và liên kết sâu rộng và một cộng đồng thu nạp dựa trên ý thức mạnh mẽ về sự gắn kết và bản sắc chung.

Thủ tướng Malaysia Najib Tun Abdul Razak trao các văn kiện liên quan về việc thành lập Cộng đồng ASEAN cho Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tuyên bố cũng nhấn mạnh mong muốn của các nước thành viên nhằm tiến tới một ASEAN thực sự dựa trên luật lệ, hướng tới con người, lấy con người làm trung tâm, nơi các dân tộc tiếp tục tham gia và hưởng lợi đầy đủ từ tiến trình liên kết và xây dựng cộng đồng đang diễn ra của ASEAN. Đảm bảo tiếp tục thực hiện các cam kết đối với tiến trình xây dựng cộng đồng đang diễn ra của ASEAN, trong đó có tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2015, dựa trên các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương ASEAN.

Trong Tuyên bố Tầm nhìn ASEAN 2015, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh để đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, ASEAN sẽ hiện thực hóa cộng đồng với năng lực thể chế được tăng cường thông qua cải thiện quy trình hoạt động và phối hợp trong ASEAN, nâng cao hiệu quả và hiệu suất làm việc của tất cả cơ quan trong ASEAN và tăng cường Ban Thư ký ASEAN.

Các nhà lãnh đạo cũng khẳng định sẽ hiện thực hóa cộng đồng với tăng cường sự hiện diện về thể chế của ASEAN tại từng quốc gia thành viên.

Theo đó, các nhà lãnh đạo thống nhất giao nhiệm vụ cho các Hội đồng Cộng đồng ASEAN triển khai đầy đủ và hiệu quả các cam kết trong “ASEAN 2025: Cùng vững vàng tiến bước” và đệ trình báo cáo lên Hội nghị Cấp cao ASEAN theo quy trình thủ tục đã được thiết lập.

Các nhà lãnh đạo cũng khẳng định cam kết với người dân về quyết tâm sẽ hiện thực hóa một ASEAN dựa trên luật lệ, hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm, một ASEAN của “Một Tầm nhìn, Một Bản sắc, Một Cộng đồng”./.

Nguyễn Hoàng-Nhật Bắc