In bài viết

Đầu tư đường liên cảng Nhơn Trạch-Đồng Nai theo hình thức PPP

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đưa dự án đầu tư đường liên cảng huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vào danh mục các dự án đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP), làm cơ sở để tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thị và thực hiện các thủ tục đầu tư tiếp theo.

24/01/2014 15:50

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai lưu ý các ý kiến của các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm khả thi, hiệu quả của dự án.

Phan Hiển