In bài viết

Dạy học ở thôn ĐBKK được hưởng phụ cấp thu hút

(Chinhphu.vn) - Ông Đinh Văn Đứng là giáo viên tiếng Anh tại trường Tiểu học Ngô Mây, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Hiện ông đang giảng dạy 9 tiết theo phân công chuyên môn trên các làng đặc biệt khó khăn của xã Ia Tôr (theo Quyết định số 131/QĐ–TTg ngày 25/1/2017).

12/09/2017 10:02

Ông Đứng hỏi, ông có thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, UBND tỉnh Gia Lai trả lời như sau:

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại văn bản số 3280/BNV-TL ngày 16/9/2013 và văn bản số 3590/BNV-TL ngày 5/9/2014 về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản số 1370/UBND-NC ngày 24/4/2015 hướng dẫn:

"Đối với cán bộ quản lý, nhân viên và giáo viên ở các trường mà trường chính đặt trên địa bàn không thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, nhưng có điểm trường đặt trên địa bàn thôn, làng ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn (và ngược lại), nếu có thời gian làm việc thực tế ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn đủ từ 50% thời gian làm việc trong tháng thì được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ".

Về thắc mắc của ông Đinh Văn Đứng, do ông chưa nêu rõ nên không có cơ sở để trả lời cụ thể. Trên cơ sở quy định nói trên, đề nghị ông liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nơi ông công tác để được giải quyết.

Chinhphu.vn