In bài viết

Dạy kiêm nhiệm môn giáo dục quốc phòng có được phụ cấp?

(Chinhphu.vn) – Ông Vũ Cao Cường (Hòa Bình) là giáo viên dạy thể dục trường THPT, được đi học lớp giáo dục quốc phòng ngắn hạn (6 tháng), được cấp chứng chỉ và về dạy song song 2 môn. Ông Cường hỏi, ông bị cắt phụ cấp môn giáo dục quốc phòng (trang phục và % tiết dạy) thì có đúng không?

12/12/2020 08:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BCA-BNV-BTC ngày 16/7/2015.

Theo đó, giáo viên thể dục của trường đã học và có chứng chỉ dạy môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh không được hưởng 1% mức lương cơ sở cho một tiết giảng, giờ giảng và chế độ trang phục vì đây là giáo viên dạy kiêm nhiệm (phải là giáo viên chuyên trách thì mới được hưởng chế độ theo quy định).

Trong trường hợp giáo viên thể dục của trường đã học và có chứng chỉ dạy môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh được hưởng 1% mức lương cơ sở cho một tiết giảng, giờ giảng và chế độ trang phục nếu được hiệu trưởng và các cấp có thẩm quyền phê duyệt và phân công giảng dạy môn giáo dục quốc phòng theo quy định.

Chinhphu.vn