In bài viết

Đẩy mạnh phòng chống tác hại thuốc lá năm 2016

(Chinhphu.vn) - Sáng 15/12, Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo nhằm xây dựng và hoàn thiện kế hoạch hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá trong năm 2016.

17/12/2015 15:20

Theo đó, trong năm 2016, Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá sẽ tăng cường công tác tuyên truyền trên cả nước, siết chặt công tác thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá tại nơi làm việc, các đia điểm công cộng như: Trường học, bệnh viện, nhà hàng...

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ nghiêm khắc xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng qui định của Luật. Tăng cường công tác tư vấn cai nghiện thuốc lá qua điện thoại và điều trị cai nghiện thuốc lá tại các cơ sở y tế. Tập trung bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ công tác trong ngành phòng chống tác hại thuốc lá.