In bài viết

Đẩy mạnh thanh toán qua điểm chấp nhận thẻ

(Chinhphu.vn) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường hiệu quả, chất lượng hoạt động thanh toán thẻ qua điểm chấp nhận thẻ (POS), phấn đấu đạt mục tiêu của Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2011-2015 của Thủ tướng Chính phủ.

13/11/2013 17:23
Ảnh minh họa

Theo đó, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố củng cố Ban chỉ đạo phát triển thanh toán qua POS trên cơ sở Ban chỉ đạo kết nối liên thông hệ thống POS trên địa bàn trước đây.

Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức thực hiện cụ thể việc phát triển thanh toán qua POS trên địa bàn, trên tinh thần tập trung đẩy mạnh thanh toán qua POS.

Các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố cần đề xuất, báo cáo UBND tỉnh, thành phố và phối hợp với các sở, ban, ngành để chỉ đạo, triển khai, lồng gép nội dung phát triển thanh toán qua POS vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; nghiên cứu, đề xuất các biện pháp khuyến khích, ưu đãi đối với người sử dụng thẻ từ phía chính quyền địa phương, các ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn và các tổ chức, cá nhân khác.

Đồng thời, chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn triển khai tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, vận động, hướng dẫn thanh toán qua POS cho người sử dụng thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ; yêu cầu các đơn vị chấp nhận thẻ không được từ chối thanh toán bằng thẻ khi đã lắp đặt POS, không được thu thêm phụ phí khi thanh toán bằng thẻ và phải đảm bảo chất lượng dịch vụ thanh toán bằng thẻ qua POS.

NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố cần phối hợp với các cơ quan chức năng, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tiến hành rà soát, kiểm tra thực tế hàng quý các đơn vị chấp nhận thẻ và xử lý các vi phạm về gian lận và trốn thuế, thu phụ phí của khách hàng thanh toán qua POS, công bố công khai các đơn vị vi phạm; tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại, phối hợp Kho bạc Nhà nước, các tổ chức liên quan thực hiện việc trả lương qua tài khoản kết hợp với đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán qua thẻ POS.

Phát triển mạng lưới POS tại các siêu thị, trung tâm mua sắm

NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại tiếp tục phát triển mạng lưới POS tại các siêu thị, trung tâm mua sắm, cơ sở phân phối hàng hóa, dịch vụ, cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực vận tải, văn hóa, thể thao, du lịch, nhà hàng, khách sạn, triển khai từng bước lắp đặt POS tại bệnh viện, trường học, cửa hàng xăng dầu, xe buýt, trạm đăng kiểm, phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông để từng bước trang bị, sử dụng và chấp nhận thanh toán phí dịch vụ của các cá nhân và hộ gia đình bằng thẻ.

Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa các ngân hàng thương mại bố trí hợp lý, sắp xếp, điều chỉnh lại mạng lưới POS theo hướng khắc phục tình trạng chồng chéo, lãng phí đầu tư không cần thiết, có chính sách nhất quán trong việc thu phí đối với đơn vị chấp nhận thẻ; đảm bảo hoạt động của các thiết bị chấp nhận thẻ một cách hiệu quả, thực chất; hoàn thành và nâng cao chất lượng kết nối liên thông hệ thống POS, tiến hành rà soát, kiểm tra tất cả các POS hiện có, đảm bảo sự kết nối liên thông trên thực tế; khắc phục, xử lý ngay các POS chưa đảm bảo kỹ thuật.

Bên cạnh đó, các đơn vị này cần làm tốt công tác chăm sóc, hướng dẫn, bảo vệ lợi ích khác hàng tại các điểm chấp nhuận thẻ, xử lý kịp thời các sự cố, các yêu cầu tra soát, khiếu nại của khách hàng; tiếp tục phát triển các dịch vụ thẻ, đa dạng hóa tiện ích. Chủ động và kịp thời xử lý những phản ánh về thanh toán qua POS của khách hàng và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, phòng gừa và xử lý các hành vi gian lận trong giao dịch thanh toán qua POS.

Các ngân hàng thương mại cần phối hợp với các cơ quan truyền thông, các đơn vị chấp nhận thẻ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thanh toán qua POS, hướng dẫn thanh toán qua POS cho nhân viên thu ngân, lãnh đạo các đơn vị chấp nhận thẻ.

NHNN cũng yêu cầu công ty chuyển mạch thẻ, Hội Thẻ ngân hàng tích cực thực hiện các biện pháp phát triển thanh toán qua POS.

Thống đốc NHNN cũng đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng xây dựng và triển khai kế hoạch xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng giai đoạn 2013-2015 nhằm thực hiện Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 và Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Các tổ chức tín dụng gửi Kế hoạch xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng giai đoạn 2013-2015 về NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) trước ngày 30/11/2013 để giám sát việc thực hiện.

Thanh Hoài