In bài viết

Đẩy nhanh lộ trình thông tuyến tỉnh trong khám, chữa bệnh

(Chinhphu.vn) - Cử tri tỉnh Bình Dương, Trà Vinh đề nghị đẩy nhanh công tác thông tuyến khám, chữa bệnh BHYT nhằm tạo thuận lợi đối với các trường hợp người lao động khi phải di chuyển công việc từ địa phương này sang địa phương khác hoặc người về hưu thay đổi nơi cư trú.

12/02/2018 08:02

Cử tri các tỉnh cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm thực hiện việc khám, chữa bệnh thông tuyến tỉnh để người dân thuận tiện trong việc khám điều trị bệnh tại các cơ sở y tế cùng tuyến.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời cử tri như sau:

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT đã quy định, từ ngày 1/1/2016 người tham gia BHYT đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh (thông tuyến huyện).

Từ năm 2021 sẽ được tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh trong toàn quốc (thông tuyến tỉnh).

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Y tế sẽ tổ chức đánh giá các vấn đề tích cực và hạn chế của thông tuyến huyện, từ đó tham mưu Chính phủ sớm đề xuất Quốc hội đẩy nhanh lộ trình thông tuyến tỉnh.

Chinhphu.vn