In bài viết

Đề nghị ngân hàng xác nhận online số dư tiết kiệm được không?

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Phan Thu Thuỷ đang là du học sinh tại Pháp và đã ở lại từ đầu mùa dịch. Hiện, bà đang cần xin giấy xác nhận số dư trong sổ tiết kiệm của mẹ bà để làm hồ sơ xin visa. Nhưng do ảnh hưởng của dịch, TP Hà Nội đang giãn cách, bố mẹ bà đang ở quê nên không thể quay về TP Hà Nội lấy giấy xác nhận.

05/09/2021 10:02

Gia đình bà đã liên hệ với Ngân hàng TMCP nơi mẹ bà gửi tiền tiết kiệm, tuy nhiên Ngân hàng từ chối cấp giấy xác nhận số dư qua email và yêu cầu mẹ bà mang chứng minh nhân dân ra chi nhánh để thực hiện. Tại tỉnh Phú Thọ quê bà không có chi nhánh ngân hàng này.

Bà Thủy đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giúp bà làm giấy chứng nhận số dư tài khoản theo hình thức online vì bà cần phải có visa sớm để nhập học vào tháng 9 này.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Nghị định 117/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018 của Chính phủ về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng quy định:

“Điều 11. Các trường hợp cung cấp thông tin khách hàng

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm cung cấp thông tin khách hàng cho chính khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng đó.

Điều 12. Giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng

3. Hình thức yêu cầu, cung cấp thông tin khách hàng; thời hạn cung cấp thông tin khách hàng; trình tự, thủ tục, hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho tổ chức, cá nhân quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 11 Nghị định này thực hiện theo thỏa thuận với khách hàng và phù hợp với quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”.

Thông tư số 48/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về tiền gửi tiết kiệm:

“Điều 11. Biện pháp tra cứu khoản tiền gửi tiết kiệm và biện pháp thông báo khi có thay đổi đối với khoản tiền gửi tiết kiệm

1. Tổ chức tín dụng phải cung cấp một biện pháp để người gửi tiền tra cứu khoản tiền gửi tiết kiệm.

2. Ngoài biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức tín dụng và người gửi tiền được thỏa thuận về các biện pháp khác để người gửi tiền tra cứu khoản tiền gửi tiết kiệm và biện pháp tổ chức tín dụng thông báo cho người gửi tiền khi có thay đổi đối với khoản tiền gửi tiết kiệm

Điều 20. Quy định nội bộ

2. Quy định nội bộ phải quy định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của từng bộ phận, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện giao dịch tiền gửi tiết kiệm và phải bao gồm tối thiểu các quy định sau:

g) Biện pháp để người gửi tiền tra cứu khoản tiền gửi tiết kiệm và biện pháp tổ chức tín dụng thông báo cho người gửi tiền khi có thay đổi đối với khoản tiền gửi tiết kiệm theo quy định tại Điều 11 Thông tư này;…”.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị bà chủ động làm việc với tổ chức tín dụng nơi mở tài khoản tiết kiệm để yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn