In bài viết

Đề nghị tặng DH “Nghệ nhân ưu tú” cho 618 nghệ nhân

(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với Danh sách hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015.

17/06/2015 17:25

Ảnh minh họa

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ đã tiếp nhận hồ sơ của các Hội đồng cấp tỉnh; tổ chức họp và xét hồ sơ theo đúng quy trình, thủ tục quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong danh sách 618 hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015, tỉnh Kon Tum có 43 nghệ nhân; Hà Nội và Nghệ An có 39 nghệ nhân; Vĩnh Long có 24 nghệ nhân; Đắk Nông có 21 nghệ nhân; Phú Thọ, Quảng Ninh mỗi tỉnh có 19 nghệ nhân; Thanh Hóa, Bình Định: 18 nghệ nhân/tỉnh;  Bắc Giang: 17 nghệ nhân; TP. Hồ Chí Minh, Hải Dương: 16 nghệ nhân/địa phương; Gia Lai, Hưng Yên mỗi tỉnh có 15 nghệ nhân…

Danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" được xét tặng cho cá nhân đạt đủ 4 tiêu chuẩn sau: 1- Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương; 2- Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tâm huyết, tận tụy với nghề, được đồng nghiệp và quần chúng mến mộ, kính trọng; đào tạo được cá nhân đang tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; 3- Có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của địa phương, thể hiện ở việc nắm giữ kỹ năng, bí quyết thực hành di sản văn hóa phi vật thể, có thành tích, giải thưởng, sản phẩm tinh thần hoặc vật chất có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, thẩm mỹ, kỹ thuật; 4- Có thời gian hoạt động trong nghề từ 15 năm trở lên.

Việc góp ý của nhân dân có ý nghĩa quan trọng để Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ có thêm căn cứ trước khi trình Hội đồng cấp Nhà nước xem xét, quyết định.

Các ý kiến đóng góp sẽ được Cổng Thông tin điện tử Chính phủ gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Danh sách 618 nghệ nhân được đề xuất tặng Danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú".

Mời bạn đọc góp ý tại đây.

Tuệ Văn