In bài viết

Đề nghị xem xét công nhận liệt sĩ đối với ông Bùi Văn Thả

(Chinhphu.vn) - Bố ông Bùi Văn Mậu là ông Bùi Văn Thả, tham gia hoạt động cách mạng vào những năm kháng chiến chống Pháp ở Hà Tây (nay là Đại Phùng, Đan Phượng, Hà Nội). Trong thời gian hoạt động cách mạng, ông Thả bị địch bắt tra tấn và hy sinh.

18/06/2019 14:02

Ông Thả được công nhận là liệt sĩ, ghi trong bảng vàng danh dự số 446 ngày 26/7/1968 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng ký, tuy nhiên gia đình không được hưởng bất kỳ một chế độ nào về chính sách người có công. Ông Mậu đã nhiều lần đi hỏi cơ quan chức năng các cấp nhưng không nhận được trả lời

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, ông Mậu đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải đáp trường hợp của bố ông.

Về vấn đề này, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Qua tra cứu hồ sơ liệt sĩ hiện đang lưu trữ tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội không có tên liệt sĩ Bùi Văn Thả, hy sinh chống Pháp như đơn ông Bùi Văn Mậu trình bày.

Ngày 21/5/2019, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội đã có Công văn số 1549/SLĐTBXH-NCC chuyển đơn của ông Mậu đến UBND huyện Đan Phượng để kiểm tra, xác minh, báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội. Ngày 31/5/2019, UBND huyện Đan Phượng có báo cáo về việc kiểm tra, giải quyết phản ánh, kiến nghị của ông Bùi Văn Mậu.

Để có cơ sở xem xét xác nhận liệt sĩ đối với ông Bùi Văn Thả, ngày 4/6/2019, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội đã có Văn bản  đề nghị UBND huyện Đan Phượng đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội kiểm tra hồ sơ khen thưởng, xem xét lại chức vụ của ông Bùi Văn Thả, cấp lại Bảng vàng danh dự cho gia đình ông để làm căn cứ lập hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ và tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” cho ông Bùi Văn Thả. Nếu ông Bùi Văn Thả là đội viên du kích, UBND huyện Đan Phượng lập hồ sơ, cấp giấy báo tử và hướng dẫn gia đình thực hiện các quy định hiện hành.

Trường hợp ông Bùi Văn Thả là quân nhân, có văn bản đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội kiểm tra, tra cứu trong danh sách quản lý có tên ông Bùi Văn Thả là quân nhân, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam hay không? Trường hợp ông Thả là quân nhân, đề nghị hướng dẫn gia đình gửi hồ sơ đến Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cấp giấy báo tử và xác nhận liệt sĩ.

Chinhphu.vn