In bài viết

Đề xuất 3 loại trạm kiểm tra tải trọng xe

(Chinhphu.vn) - Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2021/TT-BGTVT ngày 16/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ.

28/02/2024 16:36
Đề xuất 3 loại trạm kiểm tra tải trọng xe- Ảnh 1.

Bộ Giao thông vận tải đề xuất 3 loại trạm kiểm tra tải trọng xe

Tại dự thảo Thông tư, Bộ Giao thông vận tải đề xuất 3 loại Trạm kiểm tra tải trọng xe.

Loại thứ nhất là Trạm kiểm tra tải trọng xe cố định bán tự động 2 cấp cân: là trạm được xây dựng, trang bị hệ thống cân và thiết bị lắp đặt cố định ở hai vùng cân khác nhau (cân tự động ở vùng đo lường sơ cấp, cân không tự động ở vùng đo lường thứ cấp) để theo dõi, phát hiện và xử lý xe vi phạm quá tải trọng và quá khổ giới hạn.

Loại thứ hai - Trạm kiểm tra tải trọng xe cố định tự động 1 cấp cân: là trạm được trang bị hệ thống thiết bị cân động lắp đặt cố định ở một vùng cân để tự động đo lường xác định khối lượng xe khi đi qua vùng cân.

Loại thứ 3 là Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động: là Trạm được trang bị hệ thống cân và thiết bị kiểm tra, theo dõi lưu động, xách tay hoặc lắp đặt trên xe chuyên dụng để kiểm soát và xử lý xe vi phạm quá tải trọng, quá khổ giới hạn tại những vị trí theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Bộ Giao thông vận tải cũng đề xuất rõ quy trình cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới đối với từng loại Trạm kiểm tra tải trọng xe nêu trên.

Yêu cầu của Trạm kiểm tra tải trọng xe khi đưa vào hoạt động

Theo dự thảo, Trạm kiểm tra tải trọng xe khi đưa vào hoạt động phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm kiểm tra tải trọng xe.

Đồng thời, có thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật về đo lường. Việc kiểm định kỹ thuật hệ thống cân kiểm tra tải trọng xe phải do tổ chức kiểm định kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền về đo lường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.

Bên cạnh đó, Trạm kiểm tra tải trọng xe phải được cấp có thẩm quyền quyết định đưa vào sử dụng theo quy định.

Dự thảo nêu rõ, việc khai thác, sử dụng, bảo quản, bảo trì hệ thống cân kiểm tra tải trọng xe được thực hiện theo hồ sơ thiết kế hệ thống kiểm tra tải trọng xe, quy trình quản lý, bảo trì công trình được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của nhà sản xuất.

Dữ liệu của Trạm kiểm tra tải trọng xe (trừ dữ liệu kết quả của cân xách tay) do cơ quan quản lý trạm kiểm tra tải trọng xe xử lý, lưu trữ và được kết nối với hệ thống quản lý dữ liệu kiểm tra tải trọng xe của Cục Đường bộ Việt Nam hoặc truy xuất thông qua địa chỉ, tài khoản, mật khẩu truy cập máy chủ của Trạm kiểm tra tải trọng xe.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn