In bài viết

Đề xuất 3 phương thức tuyển sinh Trung học phổ thông

(Chinhphu.vn) – Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và tuyển sinh trung học phổ thông (THPT), trong đó đề xuất 3 phương thức tuyển sinh THPT.

01/03/2014 08:45
Ảnh minh họa

Theo dự thảo, sẽ tuyển sinh THPT theo một trong ba phương thức: Xét tuyển, thi tuyển và kết hợp thi tuyển với xét tuyển.

Đối với phương thức xét tuyển, sẽ dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở trung học cơ sở của đối tượng tuyển sinh, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.

4 đối tượng được tuyển thẳng vào THPT

Theo dự thảo, sẽ tuyển thẳng vào THPT 4 đối tượng gồm: 1- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú; 2- Học sinh là người dân tộc rất ít người; 3- Học sinh khuyết tật được đánh giá theo Kế hoạch giáo dục cá nhân; 4- Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học… Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể các đối tượng này.

Bên cạnh các đối tượng được tuyển thẳng, dự thảo cũng quy định các đối tượng được cộng điểm ưu tiên gồm 3 nhóm:
 
Nhóm 1 gồm: Con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.

Nhóm 2 gồm: Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

Nhóm 3 gồm: Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ quy định điểm cộng thêm cho từng loại đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên trên.
 
Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ quy định đối tượng và điểm cộng thêm cho từng loại đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích.

Theo dự thảo, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ quy định đối tượng và điểm cộng thêm cho từng loại đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích.

Tuyển sinh THCS theo phương thức xét tuyển

Tại dự thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến tuyển sinh THCS theo phương thức xét tuyển với người học đã hoàn thành chương trình tiểu học.

Mỗi trường THCS hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp THCS thành lập một tổ công tác làm nhiệm vụ tuyển sinh.

Hồ sơ tuyển sinh THCS gồm bản sao giấy khai sinh hợp lệ; học bạ hoặc Kế hoạch giáo dục cá nhân (đối với học sinh khuyết tật) cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ, Kế hoạch giáo dục cá nhân do nhà trường hoặc phòng giáo dục và đào tạo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.

Thanh Hoài