In bài viết

Đề xuất chính sách cho thanh niên tình nguyện

(Chinhphu.vn) – Bộ Nội vụ đang đề xuất chính sách đối với thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện (thanh niên tình nguyện). Trong đó, Bộ này nêu rõ những chính sách đối với thanh niên trong quá trình hoạt động tình nguyện cũng như khi kết thúc hoạt động tình nguyện.

25/06/2015 16:40
Ảnh minh họa
Cụ thể, trong quá trình hoạt động tình nguyện, thanh niên được tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động tình nguyện.

Bên cạnh đó, thanh niên tình nguyện được cơ quan tổ chức hoạt động tình nguyện cấp trang thiết bị làm việc, phương tiện bảo hộ cá nhân bảo đảm an toàn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hoạt động tình nguyện.

Theo dự thảo, thanh niên tình nguyện được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình khi tham gia hoạt động tình nguyện tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo liên tục từ 24 tháng trở lên.

Thanh niên tình nguyện được tham gia sinh hoạt đoàn thể; được bồi dưỡng, xét kết nạp Đoàn, kết nạp Đảng nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Đoàn, Điều lệ Đảng. Trường hợp có hành động dũng cảm thực hiện nhiệm vụ cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân mà bị chết hoặc bị thương thì được cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận là liệt sĩ hoặc cho hưởng chính sách như thương binh theo quy định của pháp luật đối với người có công.

Dự thảo nêu rõ, cá nhân là người nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài hoạt động tình nguyện tại Việt Nam được miễn thị thực xuất, nhập cảnh tại Việt Nam.

Chính sách khi kết thúc hoạt động tình nguyện

Theo dự thảo, khi kết thúc hoạt động tình nguyện, thanh niên tình nguyện được hưởng những chính sách sau: Thanh niên có nhu cầu học nghề được hưởng chính sách ưu tiên về học nghề theo quy định của pháp luật về dạy nghề.

Thanh niên tình nguyện được ưu tiên xét duyệt để hưởng chính sách về định cư, tái định cư ở các vùng kinh tế mới, làng thanh niên lập nghiệp, đảo thanh niên nếu tham gia hoạt động tình nguyện từ 24 tháng trở lên. Trường hợp tham gia nhiều hoạt động tình nguyện theo đợt thì được cộng dồn thời gian tham gia hoạt động tình nguyện.

Bên cạnh đó, đối tượng này cũng được cơ quan có thẩm quyền xem xét, cho hưởng chính sách về tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức, viên chức như đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi theo quy định của pháp luật nếu tham gia hoạt động tình nguyện liên tục từ 24 tháng trở lên tại các vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ tình nguyện.

Thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế nhà nước khi tham gia hoạt động tình nguyện có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân mà bị thương tích cần điều trị theo kết luận của cơ quan y tế thì thời gian nghỉ làm việc để điều trị vẫn được tính để xem xét khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Thanh niên là học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục khi tham gia hoạt động tình nguyện có hoạt động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân mà bị thương tích cần điều trị theo kết luận của cơ quan y tế, làm gián đoạn quá trình học tập thì được xem xét, tạo điều kiện để hoàn thành chương trình học tập.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.

Tuệ Văn