In bài viết

Đề xuất chính sách cho thế hệ thứ 3 bị ảnh hưởng chất độc hóa học

(Chinhphu.vn) – Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, cử tri các tỉnh Bình Định, Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị điều chỉnh mức trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (CĐHH), bổ sung chế độ trợ cấp cho thế hệ thứ 3 được xác định bị hậu quả CĐHH, nâng mức trợ cấp hằng tháng cho người nhiễm CĐHH.

19/02/2019 08:02

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cử tri các tỉnh như sau:

Trong những năm qua, mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng đã được điều chỉnh hàng năm, phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước, cân đối với việc nâng mức lương tối thiểu (lương cơ sở) và trợ cấp BHXH; đồng thời phải bảo đảm công bằng giữa các đối tượng chính sách.

Trong mặt bằng chính sách chung hiện nay, mức trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH là phù hợp.

Việc xác định bệnh, tật, dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của CĐHH đối với thế hệ thứ 3 thuộc lĩnh vực chuyên môn của cơ quan y tế.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tham mưu trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, bổ sung chính sách đối với thế hệ thứ 3 khi có đủ cơ sở khoa học về vấn đề này.

Chinhphu.vn