In bài viết

Đề xuất Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

(Chinhphu.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

28/02/2024 18:08
Đề xuất Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật- Ảnh 1.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Tại dự thảo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật gồm:

1. Thực vật

Cây và các bộ phận của cây.

2. Sản phẩm của cây

a) Các loại củ, quả, hạt, hoa, lá, thân, cành, gốc, rễ, vỏ cây;

b) Các loại tấm, cám, khô dầu, sợi tự nhiên dạng thô, xơ thực vật;

c) Bột có nguồn gốc thực vật;

d) Cọng thuốc lá, men thức ăn chăn nuôi, bông thô, phế liệu bông, rơm, rạ và thực vật thủy sinh (trừ các loại rong, tảo, thực vật thuỷ sinh sống ở biển);

đ) Gỗ tròn, gỗ xẻ, pallet gỗ, mùn cưa, mùn dừa;

e) Nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật (trừ thức ăn ở dạng thành phẩm đã đóng gói kín và ghi nhãn);

g) Giá thể trồng cây có nguồn gốc thực vật.

3. Các loại nấm (trừ nấm ở dạng muối, đông lạnh, đóng hộp, nấm men).

4. Kén tằm, gốc rũ kén tằm.

5. Các loại côn trùng, nhện, nấm bệnh, tuyến trùng, vi khuẩn, virus, phytoplasma, viroids và cỏ dại (trừ dạng tiêu bản) phục vụ cho công tác giám định, tập huấn, phòng trừ sinh học và nghiên cứu khoa học.

6. Phương tiện vận chuyển, bảo quản vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

7. Các vật thể khác có khả năng mang theo đối tượng kiểm dịch thực vật sẽ do Cục Bảo vệ thực vật xác định và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

8. Trường hợp xuất khẩu những vật thể không thuộc Danh mục quy định tại Điều này sẽ được thực hiện kiểm dịch thực vật theo yêu cầu của nước nhập khẩu và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết hoặc gia nhập.

Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề xuất Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

1. Cây, hạt giống, cây giống và các bộ phận có thể làm giống của cây (trừ cây ở dạng nuôi cấy mô, hạt giống các loại cây rau họ thập tự, hạt giống lúa, ngô, kê, hạt giống hành, tỏi).

2. Củ, quả tươi.

3. Cỏ (trừ dạng cỏ khô) và hạt cỏ.

4. Sinh vật có ích sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

5. Thực vật nhập khẩu phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam.

6. Các vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khác có nguy cơ cao mang theo đối tượng kiểm dịch thực vật do Cục Bảo vệ thực vật xác định và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn