In bài viết

Đề xuất điều chỉnh danh mục dịch vụ hàng không do Bộ Giao thông vận tải định giá

(Chinhphu.vn) - Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định cơ chế quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không.

05/03/2024 18:24
Đề xuất điều chỉnh danh mục dịch vụ hàng không do Bộ Giao thông vận tải định giá- Ảnh 1.

Bộ Giao thông vận tải đề xuất điều chỉnh danh mục dịch vụ ngành hàng không do Bộ Giao thông vận tải định giá

Tại dự thảo, Bộ Giao thông vận tải đề xuất điều chỉnh danh mục dịch vụ do Bộ này định giá.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, Luật Giá 2023 quy định giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa do Bộ Giao thông vận tải định giá tối đa. Theo quy định hiện hành tại khoản 2, Điều 5 Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT, giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa do Bộ Giao thông vận tải quy định khung giá.

Đồng thời, Luật Giá 2023 đã loại bỏ giá dịch vụ hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay ra khỏi danh mục dịch vụ do Nhà nước định giá. Theo quy định hiện hành tại điểm c, Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT, dịch vụ hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay thuộc danh mục do Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá cụ thể.

Tại dự thảo, Bộ Giao thông vận tải đề xuất bỏ giá dịch vụ hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay ra khỏi danh mục dịch vụ do Nhà nước định giá và thay đổi hình thức định giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa từ khung giá sang quyết định giá tối đa.

Cụ thể, theo dự thảo, Danh mục dịch vụ do Bộ Giao thông vận tải định giá bao gồm:

1- Danh mục dịch vụ hàng không do Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá cụ thể: Dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay; Dịch vụ điều hành bay đi, đến; Dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không, sân bay; Dịch vụ đảm bảo an ninh hàng không; Dịch vụ điều hành bay qua vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý.

2- Danh mục dịch vụ hàng không do Bộ Giao thông vận tải quy định khung giá: Dịch vụ cho thuê sân đậu tàu bay; Dịch vụ cho thuê quầy làm thủ tục hành khách; Dịch vụ cho thuê băng chuyền hành lý; Dịch vụ cho thuê cầu dẫn khách lên, xuống máy bay; Dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất trọn gói tại các cảng hàng không, sân bay; Dịch vụ phân loại tự động hành lý đi; Dịch vụ tra nạp xăng dầu hàng không; Dịch vụ sử dụng hạ tầng hệ thống tra nạp ngầm cung cấp nhiên liệu tại cảng hàng không, sân bay; Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay, bao gồm các dịch vụ nhượng quyền: nhà ga hành khách; nhà ga, kho hàng hóa; phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không; kỹ thuật hàng không; cung cấp suất ăn hàng không; cung cấp xăng dầu hàng không.

3- Danh mục dịch vụ phi hàng không do Bộ Giao thông vận tải quy định khung giá: Dịch vụ cho thuê mặt bằng cảng hàng không, sân bay; Dịch vụ cơ bản thiết yếu tại cảng hàng không, sân bay.

Dự thảo nêu rõ, giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa do Bộ Giao thông vận tải quy định mức tối đa.

Việc điều chỉnh Danh mục hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này thực hiện theo quy định tại Luật Giá và Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giá.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, quy định như trên sẽ thống nhất quy định của pháp luật khi Luật Giá năm 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2024.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn