In bài viết

Đề xuất gia hạn thẻ học nghề cho bộ đội xuất ngũ

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Tâm Chí (Phú Yên) nhập ngũ năm 2019, xuất ngũ năm 2021, được quân đội cấp thẻ học nghề. Ông đăng ký học lái xe tại Trường Cao đẳng nghề Phú Yên. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch COVID-19, trường không tổ chức học.

29/01/2022 08:02

Ông Chí hỏi, thẻ học nghề có thời hạn 1 năm, nếu hết thời hạn mà không được học do ảnh hưởng dịch thì ông có được gia hạn thẻ học nghề hay không?

Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu trả lời vấn đề này như sau:

Chế độ chính sách đối với bộ đội xuất ngũ về học nghề, tạo việc làm được quy định tại Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 6/4/2016 của Chính phủ quy định một số chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ; Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Theo đó, hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ; khi xuất ngũ (bộ đội xuất ngũ) được cấp 1 thẻ học nghề, có giá trị tối đa bằng 12 tháng tiền lương cơ sở tại thời điểm đào tạo nghề và có giá trị sử dụng trong 1 năm kể từ ngày cấp.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, từ tháng 4/2021 đến nay, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có tỉnh Phú Yên phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đều phải tạm dừng việc đào tạo nghề cho học viên nói chung, bộ đội xuất ngũ nói riêng, dẫn đến tình trạng thẻ học nghề bị quá thời hạn sử dụng theo quy định.

Mặt khác, việc quy định thẻ học nghề có thời hạn sử dụng 1 năm đang được coi là ngắn, không phù hợp với tình hình thực tiễn.

Để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho bộ đội xuất ngũ tham gia học nghề, trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường; ngày 11/10/2021, Bộ Quốc phòng đã có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì báo cáo đề xuất Chính phủ xem xét gia hạn kéo dài thời hạn sử dụng của thẻ học nghề cấp năm 2021 nói riêng và sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/2015/NĐ-CP trong thời gian tới đây.

Đề nghị ông Chí tiếp tục liên hệ với Trường Cao đẳng nghề Phú Yên và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Hòa để được tư vấn, giải quyết khi có quy định mới của Chính phủ về việc gia hạn thẻ học nghề trong thời gian tới.

Chinhphu.vn