In bài viết

Đề xuất mở rộng lĩnh vực xét giải thưởng Tạ Quang Bửu

(Chinhphu.vn) - Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN), được tổ chức định kỳ ba năm một lần nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có kết quả nghiên cứu cơ bản xuất sắc, góp phần thúc đẩy KHCN Việt Nam hội nhập và phát triển.

19/08/2022 11:11
Giải thưởng Tạ Quang Bửu: Khích lệ, tôn vinh các nhà khoa học xuất sắc  - Ảnh 1.

Khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có kết quả nghiên cứu cơ bản xuất sắc

Bộ KHCN đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN ngày 12/01/2015 về việc ban hành Quy chế giải thưởng Tạ Quang Bửu.

Theo dự thảo, Giải thưởng được xem xét trong phạm vi nghiên cứu cơ bản ở 2 nhóm lĩnh vực:

a) Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Khoa học y, dược và Khoa học nông nghiệp.

b) Khoa học xã hội, Khoa học nhân văn.

Như vậy, so với Thông tư 01/2015/TT-BKHCN dự thảo đề xuất mở rộng lĩnh vực xét giải thưởng, bổ sung lĩnh vực Khoa học Xã hội, Khoa học Nhân văn.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất sửa cơ cấu giải thưởng. Cụ thể, tối đa 3 Giải thưởng chính (trước đây từ 1 - 3) đối với mỗi nhóm lĩnh vực; tối đa 2 Giải thưởng (trước là 1) dành cho nhà khoa học trẻ (dưới 35) tuổi đối với mỗi nhóm lĩnh vực nêu trên.

Theo Bộ KHCN, việc thay đổi cơ cấu giải thưởng theo hướng tăng giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ nhằm khuyến khích các nhà khoa học trẻ say mê nghiên cứu cơ bản.

Ngoài ra, để Giải thưởng có tính lan tỏa rộng, hướng đến mục tiêu khích lệ nhà khoa học, thúc đẩy khoa học Việt Nam phát triển và hội nhập, dự thảo đề xuất không trao Giải thưởng chính Giải thưởng Tạ Quang Bửu cho 1 nhà khoa học hơn 1 lần.

Bộ KHCN đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo này trên Cổng TTĐT của Bộ.

Minh Đức