In bài viết

Đề xuất mới về cấp phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.

17/03/2022 15:39
Đề xuất mới về cấp phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng - Ảnh 1.

Đề xuất giảm một nửa thời hạn hiệu lực của Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

Theo đó, dự thảo đề xuất giảm một nửa thời hạn hiệu lực của Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.

Quy định hiện hành tại Thông tư 13/2018/TT-BTTTT về "Hiệu lực của Giấy phép nhập khẩu như sau": Thời hạn hiệu lực của Giấy phép nhập khẩu là 02 năm hoặc bằng thời hạn hiệu lực của Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng của doanh nghiệp trong trường hợp thời hạn hiệu lực của Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng còn ít hơn 02 năm.

Với nội dung này, dự thảo đề xuất sửa đổi như sau: Thời hạn hiệu lực của Giấy phép nhập khẩu là 01 năm hoặc bằng thời hạn hiệu lực của Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng của doanh nghiệp trong trường hợp thời hạn hiệu lực của Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng còn ít hơn 01 năm.

Dự thảo cũng nêu rõ, Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan cấp Giấy phép nhập khẩu.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ, Cục An toàn thông tin thẩm định và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp.

Trường hợp đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Luật an toàn thông tin mạng, Cục An toàn thông tin cấp Giấy phép nhập khẩu cho doanh nghiệp. Trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, Cục An toàn thông tin thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp, trong đó nêu rõ lý do không cấp phép.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Lan Phương