In bài viết

Đề xuất mức phí mới trạm Mỹ Lộc, Nam Định

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định. Theo đó, Bộ đề xuất thay đổi mức phí qua trạm này.

20/11/2015 14:37

Ảnh minh họa

Theo Thông tư số 36/2013/TT-BTC, mức phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định từ 20.000 – 160.000 đồng/vé/lượt tùy tải trọng xe.

Theo dự thảo, mức phí qua trạm này được đề xuất từ 30.000 – 160.000 đồng/vé/lượt. Trong đó, mức phí đối với xe tải trọng dưới 10 tấn được đề xuất tăng.

Cụ thể, mức thu phí xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng được đề xuất là 30.000 đồng/vé/lượt, từ 1/1/2017 sẽ là 35.000 đồng/vé/lượt (mức hiện nay là 20.000 đồng/vé/lượt).

Mức phí đối với xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn được đề xuất tăng từ 30.000 đồng/vé/lượt lên 40.000 đồng/vé/lượt, đến 1/1/2017 sẽ là 50.000 đồng/vé/lượt. Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn mức phí tăng từ 44.000 đồng/vé/lượt lên 50.000 đồng/vé/lượt, đến 1/1/2017 sẽ là 75.000 đồng/vé/lượt.

Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định được đề xuất cụ thể như sau:

Mức thu áp dụng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực như sau:

Số

TT

Phương tiện chịu phí đường bộ

Mệnh giá (đồng/vé)

Vé lượt

Vé tháng

Vé quý

1

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng  dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng

30.000

900.000

2.430.000

2

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

40.000

1.200.000

3.240.000

3

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

50.000

1.500.000

4.050.000

4

Xe  tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit

80.000

2.400.000

6.480.000

5

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit

160.000

4.800.000

12.960.000

Mức thu áp dụng kể từ ngày 1/1/2017 trở đi như sau:

Số TT

Phương tiện chịu phí đường bộ

Mệnh giá (đồng/vé)

Vé lượt

Vé tháng

Vé quý

1

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng

35.000

1.050.000

2.835.000

2

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

50.000

1.500.000

4.050.000

3

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

75.000

2.250.000

6.075.000

4

Xe  tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit

140.000

4.200.000

11.340.000

5

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit

200.000

6.000.000

16.200.000

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tuệ Văn