In bài viết

Đề xuất nâng mức hưởng BHYT với thanh niên xung phong

(Chinhphu.vn) – Cử tri tỉnh Bắc Kạn đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét nâng mức hưởng BHYT lên 100% chi phí khám, chữa bệnh cho người từ 70 tuổi trở lên khi tham gia bảo hiểm tự nguyện và các đối tượng là cựu thanh niên xung phong.

04/02/2023 07:02

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời cử tri tỉnh Bắc Kạn như sau:

Theo quy định của Luật BHYT hiện hành, tham gia BHYT là bắt buộc, không có hình thức tham gia BHYT tự nguyện.

Đối với người cao tuổi, Luật quy định người cao tuổi được xác định là từ 60 tuổi trở lên. Căn cứ nhiều yếu tố, pháp luật về BHYT chỉ quy định đối với người từ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng mới thuộc phạm vi điều chỉnh và nhóm đối tượng này được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Đối với thanh niên xung phong, theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, thanh niên xung phong được Quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT. 

Hiện nay, Bộ Y tế đã có văn bản báo cáo, tham mưu trình Chính phủ xem xét nâng mức hưởng của nhóm đối tượng thanh niên xung phong lên 100%.

Chinhphu.vn