In bài viết

Đề xuất nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

(Chinhphu.vn) - Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ, Bộ Quốc phòng đề xuất nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ.

26/05/2023 12:12
Đề xuất tăng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ - Ảnh 1.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng đề xuất sửa đổi mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ theo hướng bằng hệ số nhân với mức lương cơ sở (1.800.000đ), để Nghị định có tính ổn định khi Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở.

Điều chỉnh mức hưởng phụ cấp, trợ cấp cho dân quân tự vệ theo hướng tăng lên 20,8% để tương thích với mức tăng lương cơ sở. Cụ thể như sau:

- Tăng mức phụ cấp của 8 nhóm chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ;

- Tăng mức phụ cấp tối thiểu hằng tháng của Thôn đội trưởng;

- Tăng mức trợ cấp một lần cho dân quân thường trực khi được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình;

- Tăng mức hưởng cho dân quân tự vệ không tham gia bảo hiểm xã hội bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động;

- Tăng mức trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí trong trường hợp bị tai nạn dẫn đến chết;

- Tăng mức trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí trong trường hợp bị ốm đau dẫn đến chết.

Điều chỉnh, bổ sung định mức trợ cấp ngày công lao động

Bộ Quốc phòng đề xuất điều chỉnh, bổ sung định mức trợ cấp ngày công lao động cho dân quân khi thực hiện nhiệm vụ như sau:

- Mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân, trừ dân quân biển:

+ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP chỉ quy định một mức tối thiểu trợ cấp ngày công lao động cho dân quân (119.200đ), còn mức cao hơn do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định; thực tế hiện nay, có 42/63 địa phương (đạt 66,7%) bảo đảm cao hơn mức tối thiểu (từ 120.000đ đến 250.000đ/ngày), 21/63 địa phương (đạt 33,3%) bảo đảm bằng mức tối thiểu (119.200đ/ngày); trong khi đó, mặt bằng mức thu nhập ngày công lao động bình quân của từng địa phương hiện nay khoảng từ 250.000đ đến 350.000đ/người/ngày. Như vậy, mức hưởng trợ cấp ngày công lao động hiện nay của dân quân khi làm nhiệm vụ 119.200đ/ngày là còn thấp so với mặt bằng thu nhập ngày công lao động của địa phương.

Để phù hợp với thực tế, dự thảo Nghị định theo hướng quy định mức trợ cấp ngày công lao động cho dân quân không thấp hơn 0,14 mức lương cơ sở (252.000đ) để tương đương với mức trợ cấp đối với gia đình quân nhân dự bị động viên khi huy động huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu... quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định số 79/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên và phù hợp với mức thu nhập ngày công lao động của địa phương.

+ Căn cứ 07 nhiệm vụ của dân quân tự vệ quy định tại Điều 5 Luật Dân quân tự vệ và thực tiễn hoạt động sẵn sàng chiến đấu, hoạt động phối hợp của dân quân tự vệ trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, sự cố, dịch bệnh; dự thảo Nghị định bổ sung quy định 03 nhiệm vụ được hưởng định mức trợ cấp ngày công lao động cao hơn gồm:

(1) Dân quân khi thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố, giải thoát con tin, trấn áp tội phạm, giải tán biểu tình, bạo loạn;

(2) Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở khu vực nguy cơ lây nhiễm cao;

(3) Cứu sập, cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy, khắc phục sự cố thảm họa ở khu vực nguy hiểm đến tính mạng theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Mức hưởng trợ cấp ngày công lao động do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và được hưởng thêm không thấp hơn 50% mức trợ cấp ngày công lao động hiện hưởng.

- Mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân biển: Điểm c, điểm d khoản 4 Điều 1 dự thảo Nghị định sửa đổi theo hướng:

+ Khi làm nhiệm vụ, trừ nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hải đảo, vùng biển: Mức trợ cấp ngày công lao động như các lực lượng dân quân khác (hệ số 0,14 mức lương cơ sở bằng 252.000đ/người/ngày), vì dân quân biển khi làm nhiệm vụ được hưởng tiền ăn cao hơn, được hưởng phụ cấp đặc thù đi biển.

+ Khi làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hải đảo, vùng biển: Mức trợ cấp ngày công lao động mỗi người mỗi ngày bằng hệ số 0,25 mức lương cơ sở (bằng 450.000 đồng, tăng 20,8%).

Ngoài ra, dự thảo bổ sung quy định tiền ăn; điều chỉnh, bổ sung quy định bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho dân quân thường trực; bổ sung quy định trách nhiệm bảo đảm kinh phí đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Hoa Hoa