In bài viết

Đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết phù hợp về bảo hiểm y tế

(Chinhphu.vn) – Chiều 22/10, Quốc hội nghe Báo cáo về việc quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019-2020.

22/10/2021 16:36

Thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Trình bày Báo cáo về quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT), tiến tới BHYT toàn dân trong 2 năm 2019-2020, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành cơ bản đã hoàn thành việc xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế.

Tính đến 31/12/2020, số người tham gia BHYT là 87,96 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 90,85% dân số. Trong đó, ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng cho hơn 51 triệu người, chiếm 58%. Tổng số chi do ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng năm 2020 là 39.953 tỷ đồng, bằng 37% tổng số thu tiền đóng BHYT.

Ngành y tế đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin như hồ sơ sức khỏe cá nhân kết hợp với bệnh án điện tử; khám chữa bệnh từ xa kết nối hơn 1.500 cơ sở y tế trên toàn quốc, 100% các huyện được kết nối, hỗi trợ chuyên môn và đã cứu sống nhiều bệnh nhân…

Bộ Y tế cũng đã ban hành các quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

Về tình hình quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2020, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết tổng thu của quỹ là 110.395 tỷ đồng; chi BHYT năm 2020 là 104.220 tỷ đồng. Về cân đối Quỹ, tổng số thu lớn hơn tổng số chi là 5.071 tỷ đồng; dự kiến số dư Quỹ lũy kế đến cuối năm 2020 là 32.991 tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long việc cân đối Quỹ vẫn được bảo đảm do Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành đã tổ chức triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát chi từ Quỹ. Tuy nhiên vẫn còn khó khăn, thách thức cần giải quyết như: Số người tham gia BHYT tăng nhưng phần lớn do ngân sách Nhà  nước đóng hoặc hỗ trợ đóng theo mức lương cơ sở nên số thu vào quỹ thấp. Mức đóng không thay đổi trong khi phạm vi, quyền lợi hưởng chế độ bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng. Tình trạng trốn đóng, chậm đóng BHYT của một số chủ sử dụng lao động vẫn xảy ra ở hầu hết các địa phương...

Cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 68

Về thực hiện Nghị quyết 68, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết Chính phủ, Bộ Y tế cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết này, trong đó một số kết quả nổi bật như: Số người tham gia BHYT vượt mức chỉ tiêu được giao (87,97 triệu người, đạt tỉ lệ bao phủ 90,85% dân số, vượt 10,85% chỉ tiêu được giao). Y tế cơ sở từng bước được củng cố và mở rộng. Tình trạng quá tải bệnh viện đang từng bước được giải quyết, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Hệ thống bác sĩ gia đình được quan tâm phát triển. Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật...

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương sẽ tập trung triển khai các giải pháp như: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về BHYT; nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề chuyên ngành y học gia đình và các điều kiện bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ động đổi mới hình thức nội dung tuyên truyền. Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHYT theo quy định của pháp luật. 

Chính phủ kiến nghị Quốc hội nghiên cứu, xem xét việc sửa đổi Nghị quyết số 68 phù hợp với các Nghị quyết của Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, đồng thời kiến nghị bố trí nguồn lực cho phát triển hệ thống y tế cơ sở; tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế nhằm mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế, thực hiện đúng quy định về giám định, tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnhbảo hiểm y tế, bảo đảm sử dụng quỹ bảo hiểm y tế có hiệu quả.

Thẩm tra nội dung nêu trên, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh khẳng định Ủy ban Xã hội cho rằng các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực BHYT được ban hành cơ bản đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý, điều hành, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và sử dụng hợp lý, hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế...

Ủy ban Xã hội kiến nghị Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 68 làm cơ sở để đưa ra kiến nghị, đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết phù hợp với tình hình mới; sớm trình Quốc hội dự án Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) và Luật Khám chữa bệnh (sửa đổi); chỉ đạo hoàn thiện văn bản dưới luật để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Ủy ban Xã hội đề xuất một số nội dung để Quốc hội quan tâm thảo luận liên quan đến việc phát triển đối tượng tham gia BHYT, trong đó có giải pháp về tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế đối với nhóm đối tượng theo hộ gia đình. Trách nhiệm của Trung ương và địa phương trong việc bảo đảm năng lực y tế tuyến cơ sở; giải pháp để sớm hoàn thành đầu tư nâng cấp trạm y tế xã. Những khó khăn, thách thức đối với cơ sở y tế công lập khi thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. Thuận lợi, khó khăn và vướng mắc trong công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT, trong đó có khám chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19…

Hải Liên