In bài viết

Đề xuất quy định về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư ban hành Quy chế hoạt động của Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

18/11/2022 17:51
Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá - Ảnh 1.

Thông tin, dữ liệu giá hàng hóa dịch vụ do Nhà nước định giá; các báo cáo diễn biến giá thị trường hàng hóa... là các thông tin, dữ liệu được tiếp cận rộng rãi.

Theo dự thảo, phương thức khai thác thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá bao gồm:

Truy cập, khai thác trực tiếp trên môi trường internet, nền tảng website theo địa chỉ: https://csdlgiaquocgia.mof.gov.vn, hoặc ứng dụng "CSDL quốc gia về giá" trên nền tảng di dộng cho thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android và IOS; trên môi trường mạng nội bộ của Bộ Tài chính theo địa chỉ: https://csdlgiaquocgia.mof.gov.vn.

Khai thác thông tin, dữ liệu theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

Khai thác thông tin, dữ liệu theo hợp đồng dịch vụ cung cấp thông tin giữa Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá (Cục Quản lý giá) với cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Các thông tin, dữ liệu được tiếp cận rộng rãi

Các thông tin, dữ liệu được thiết lập tự động trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá để tiếp cận rộng rãi, không cần sử dụng tài khoản của Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá bao gồm: Thông tin, dữ liệu giá hàng hóa dịch vụ do Nhà nước định giá; các báo cáo diễn biến giá thị trường hàng hóa, dịch vụ hàng tháng theo quy định tại Thông tư 116/2018/TT-BTC quy định chế độ báo cáo giá thị trường; thông tin về doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá hành nghề; biểu đồ diễn biến giá một số mặt hàng thiết yếu, chỉ số giá trên phạm vi toàn quốc.

Về cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ yêu cầu của cơ quan Nhà nước: Dự thảo nêu rõ, thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá được cung cấp để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước. Các cơ quan Nhà nước thực hiện khai thác thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá thông qua việc sử dụng tài khoản để truy cập trực tiếp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá hoặc có văn bản gửi Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá thuộc Cục Quản lý giá để được cung cấp.

Dịch vụ cung cấp thông tin, dữ liệu về giá

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin, dữ liệu thường xuyên, liên tục từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá ký hợp đồng dịch vụ cung cấp thông tin, dữ liệu với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá (Cục Quản lý giá). Căn cứ yêu cầu, phạm vi khai thác thông tin, dữ liệu, tổ chức, cá nhân được cấp tài khoản khai thác và cập nhật hoặc cấp tài khoản khai thác (trong trường hợp tổ chức, cá nhân chưa có tài khoản Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá) để thực hiện khai thác thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo 02 mức tài khoản khai thác gồm:

Tài khoản khai thác dịch vụ cấp 1, phạm vi thông tin, dữ liệu được khai thác gồm: Thông tin, dữ liệu giá hàng hóa dịch vụ do Nhà nước định giá; Thông tin, dữ liệu giá hàng hóa dịch vụ thực hiện kê khai tại các Bộ, ban ngành; Thông tin, dữ liệu giá thị trường hàng hóa, dịch vụ của các hiệp hội, ngành hàng, tổng công ty; Thông tin, dữ liệu về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; Thông tin, dữ liệu về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; Thông tin, dữ liệu tổng hợp (báo cáo, phân tích, thông tin tổng hợp, chỉ số về lĩnh vực giá do Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá thuộc Cục Quản lý giá cung cấp).

Tài khoản khai thác dịch vụ cấp 2, phạm vi thông tin, dữ liệu được khai thác gồm: Thông tin, dữ liệu giá hàng hóa dịch vụ do Nhà nước định giá; Thông tin, dữ liệu giá hàng hóa dịch vụ thực hiện kê khai tại các Bộ, ban ngành; Thông tin, dữ liệu giá thị trường hàng hóa, dịch vụ của các hiệp hội, ngành hàng, tổng công ty.

Giá dịch vụ duy trì tài khoản, khai thác thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên trừ các trường hợp quy định tại pháp luật khác.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Khánh Linh