In bài viết

Đề xuất quy định về quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh.

12/01/2022 17:22
Đề xuất quy định về quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh - Ảnh 1.

Hiệp hội, doanh nghiệp, người dân có thể tra cứu, tìm kiếm các quy định kinh doanh; gửi ý kiến góp ý đối với phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến quy định kinh doanh

Thời gian qua, Văn phòng Chính phủ đã triển khai hệ thống Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh. Đây là một trong những công cụ quan trọng bảo đảm thực hiện việc cập nhật và công khai thường xuyên, chính xác, đầy đủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong các văn bản quy phạm pháp luật. Qua đó cung cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước phương tiện cải cách các quy định kinh doanh, cụ thể hỗ trợ rà soát, tham vấn phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh bao gồm 2 hợp phần quan trọng: Hợp phần quản trị phục vụ các bộ, ngành, cơ quan cập nhật, quản lý các quy định kinh doanh trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh; hợp phần công khai để người dân, doanh nghiệp tìm kiếm, tra cứu các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và lấy ý kiến tham vấn công chúng hiệu quả, nhằm thu hút được các ý kiến hữu ích của người dân, doanh nghiệp, hiệp hội phục vụ hoạt động xây dựng, hoàn thiện thể chế, quy định kinh doanh của các cơ quan Chính phủ.

Đây là công cụ chuyển đổi số tăng cường sự tương tác giữa Chính phủ với các hiệp hội, doanh nghiệp, giúp điều phối việc cân bằng giữa công tác quản lý của Nhà nước và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh.

Ngoài ra, Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh còn thể hiện trực quan hóa hệ thống các quy định hiện hành dưới dạng biểu đồ tương tác (không gian quy định kinh doanh), thể hiện được các điểm nghẽn, gánh nặng mà các doanh nghiệp đang phải chịu trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nắm được và có các chỉ đạo, điều hành phù hợp.

Với mục tiêu xây dựng và phạm vi triển khai như vậy, đối tượng tham gia khai thác sử dụng Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh bao gồm các bộ, ngành, địa phương, hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, các doanh nghiệp, hiệp hội, người dân.

Do vậy, để thống nhất, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong tổ chức, quản lý, phương thức khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh... cần thiết phải có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh, bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ và thường xuyên, là công cụ giúp các cơ quan quản lý nhà nước quản lý hiệu quả các quy định kinh doanh từ đó đưa ra các phương án cắt giảm, đơn giản hoá phù hợp, đồng thời đây cũng là công cụ hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp, hiệp hội trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh Đức